KE-07-22-294-PL-Q

Trójka dzieci wesoło spędza czas na wspólnej zabawie. Jedno z nich ma zespół Downa. Napis o treści: razem na rzecz praw, #EUDisabilityRights, #UnionOfEquality.

Razem na rzecz praw

#EUDisabilityRights

#UnionOfEquality

Tekst w wersji uproszczonej dostępny jest tutaj

Razem na rzecz praw
Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami

W UE żyje około 87 milionów osób z jakąś formą niepełnosprawności.

Jednak pomimo postępu w niektórych dziedzinach osoby z niepełnosprawnościami nadal napotykają znaczne bariery w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, możliwości spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w życiu politycznym.

Kampania Razem na rzecz praw promuje prawdziwą Unię Równości, w ramach której wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać ze swoich praw i żyć na równi z innymi.

Zdjęcie komisarz Dalli – Helena Dalli, europejska komisarz ds. równości
Naszym celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami w UE i poza nią. Musimy zapewnić im prawa, co jest ważnym filarem w procesie kształtowania Unii Równości.
Helena Dalli, Europejska Komisarz do spraw równości

28.4% osób z niepełnosprawnościami zagrożone jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym w porównaniu z
18.4% osób bez żadnej formy niepełnosprawności

4x więcej
osób z niepełnosprawnościami ma niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej w porównaniu z osobami bez niepełnosprawności.
Strategia pomoże zlikwidować te i inne braki.

Co robi UE, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami?

W marcu 2021 roku Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Jej celem jest zapewnienie, by wszystkie osoby z niepełnosprawnościami:

 • mogły w pełni korzystać ze swoich praw człowieka;
 • miały równe szanse i mogły w równym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym;
 • mogły decydować o tym, gdzie, na jakich zasadach i z kim mieszkają;
 • mogły swobodnie poruszać się po UE;
 • przestały padać ofiarami dyskryminacji.

Strategia przyniesie pozytywne zmiany w życiu osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez:

 • Propozycję wprowadzenia Europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością we wszystkich krajach UE do końca 2023 roku. Karta ułatwi osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się, ułatwiając im dostęp do usług w każdym miejscu w UE.
 • Utworzenie Europejskiego Centrum Zasobów (AccessibleEU), które umożliwi krajom europejskim współpracę w zakresie ułatwiania dostępu osobom z niepełnosprawnościami.

Strategia ta stanowi unijne ramy dla działań mających na celu stworzenie bardziej równego społeczeństwa. Obejmuje ona konkretne działania, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły dochodzić swoich praw. Komisja Europejska nie jest w stanie osiągnąć tego celu samodzielnie; wymaga to zaangażowania wszystkich krajów i wsparcia ze strony nas wszystkich. Co ważne, zmiany nastąpią dopiero wtedy, gdy zaangażujemy w nie osoby, których one bezpośrednio dotyczą – osoby z niepełnosprawnościami.

Unia Europejska i wszystkie jej państwa członkowskie podpisały Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. Na jej mocy każde państwo UE ma obowiązek chronić praw osób z niepełnosprawnościami.

Musimy współpracować, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami równe prawa i szanse.

Informacje na temat kampanii

Inicjatywa „Razem na rzecz praw” powstała w porozumieniu z rzecznikami europejskich organizacji osób z niepełnosprawnościami i ich członkami.

Będzie ona realizowana w trybie online do marca 2023 roku, we współpracy z 27 osobami z różnymi formami niepełnosprawności („Ambasadorami”) z całej Europy.

Kampania zorganizowana jest wokół sześciu tematów, które dotyczą różnych kwestii związanych z prawami osób z niepełnosprawnościami.

 1. Razem na rzecz praw – wprowadzenie do kampanii
 2. Razem na rzecz kultury, rekreacji i sportu sprzyjających włączeniu społecznemu
 3. Razem na rzecz edukacji i możliwości zatrudnienia sprzyjających włączeniu społecznemu
 4. Razem na rzecz niezależnego życia
 5. Razem na rzecz pełnego uczestnictwa – prawo do głosowania i kandydowania w wyborach
 6. Razem na rzecz dostępności – w świecie wirtualnym i fizycznym

Dołącz do nas!

Twój udział i wsparcie są niezwykle ważne. Możesz podzielić się spostrzeżeniami na temat istniejących barier dla osób z niepełnosprawnościami i pomóc w ich zniesieniu. Przyłącz się do nas w walce o prawa osób z niepełnosprawnościami, dodając stronę internetową kampanii do zakładek, zapisując się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat kampanii, a także udostępniając i komentując treści publikowane przez naszych krajowych Ambasadorów w mediach społecznościowych. Dołącz do nas, aby pomóc uwolnić potencjał wszystkich obywateli UE!

Śledź nas w mediach społecznościowych i dołącz do dyskusji, używając hashtagów #EUDisabilityRights i #UnionOfEquality.

Pobierz ulotkę w formacie PDF